ASM logo line - ASM accounting
ASM logo white -ASM accounting services

שירותים משלימים ועבודות כלכליות

OUR SERVICES

השותפים במשרד בעלי נסיון רב במתן שרות למגוון רחב של סוגי עסקים.
המומחים בתחום המיסוי. המומחיות שלנו נגזרת
מידע שנצבר לאורך שנים, מלמידה מעמיקה
וחשיבה מקורית רעננה ומקורית.

שרותי חשבונאות ניהולית​

בעלי תפקיד נדרשים לעיתים להגיש דיווח על פעילותם באמצעות דוחות בעלי אופי חשבונאי

לגופים שונים או גופים מפקחים

משרדנו מכין בין היתר דוחות ניהוליים:

 • עבור עורכי דין וחשבון כספי לניהול עיזבון המוגש לאפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק הירושה
 • ניהול כספי דיירים בקבוצות רכישה.
 • הכנת דוח הכנסות והוצאות לוועדי בתים מרובי דיירים ובקרת על שימוש הכספי הוועד.

חוות דעת מומחה ועבודות כלכליות

 • הכנת חוות דעת לאיזון משאבים בין בני זוג בהליך גירושין
 • הערכת שווי לעסקים ו/או לפעילות עבור רוכשים, משקיעים המעוניינים בהשקעה ( כניסה כשותף ), מיזוג או מכירה
 • בדיקות נאותות של מצגות הגוף הנבדק DUE DILIGENCE
 • חוות דעת חשבונאיות לבתי דין לעבודה
 • פתרון סכסוכים כלכליים

חוות דעת בודק שכר מוסמך

 • הכנת דוח בודק שכר מוסמך לסוגי פעילות עיסקית המחויבים בהכנת דוח
 • אישור בודק שכר וחוות דעת לפי דרישת משרד הכלכלה .
 • פתרון בעיות וטיפול בקנסות .
 • כתיבת נהלים.
 • בדיקת שכר יזומים בהתאם לדיני העבודה לצורך מניעת חשיפות המעסיק לתביעות שכר משמעותיות.

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

 • שרותי הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים.
 • הכנת משכורות ושרותי חשבות שכר נלווים.
 • בדיקת שכר יזומה בהתאם לדיני העבודה לצורך מניעת חשיפת המעסיק לתביעות שכר משמעותיות מצד עובדיו.