ASM logo white -ASM accounting services

אתם מקליקים. אנחנו בודקים.
רק תחליטו מה לעשות עם הכסף

המערכת הטכנולוגית המתקדמת ביותר להחזר ביטוח לאומי. .
עבדת ב2 עבודות במקביל לפחות שנה בשכר גבוה, יתכן שמגיע לך כסף, הרבה כסף..
אם נוכו משכרך דמי ביטוח גבוהים מהנדרש ב- 7 השנים האחרונות

שאלון זכאות

השאירו פרטים לבדיקת זכאות חינם ונחזור אליכם בהקדם

60,000 ₪

החזר ממוצע ללקוח

עבדת ב2 עבודות במקביל
לפחות שנה בשכר גבוה

7 מתוך 10

מהשכירים זכאים