ASM logo white -ASM accounting services

מענק לעסקים שפעילותם נפגעה בשל מלחמת "חרבות ברזל"
עצמאים, בעלי חברות

האוצר יעניק לבעלי עסקים או חברות שפעילותם נפגעה בשל המלחמה פיצויים בדמות מענקים.

הזכאות למענק נקבעת לפי היקף הירידה בפעילות העסקית או המחזור.

המענקים מורכבים משני פרמטרים  – פיצוי עבור הוצאות שכר ופיצוי בגין והוצאות קבועות.

אז מה גובה המענק שמגיע לי?

באביו, ששתיאל, מור ושות', פיתחנו מחשבון ידידותי לבעלי העסקים או החברות על מנת שיוכלו לאמוד בקלות את גובה המענק שמגיע לכם.

ניתן לפנות אלינו דרך דף יצירת הקשר שלנו למידע נוסף שאלות ועזרה בנושא מענק "חרבות ברזל".

 המחשבון ישלח  ללא תשלום.

בשורות טובות